Bird

salju

cursor

header

http://aridhoprahasti.blogspot.com/

Slde

lintas me

Kamis, 05 Desember 2013

Ahmad Rosyid AridhoBiodata Diri


Nama                                      : Ahmad Rosyid Aridho
Tempat/tanggal lahir       : Bantul, 10 Maret 1996
Jenis kelamin                       : Laki-Laki
Status perkawinan            : Belum menikah
Kebangsaan                          : Indonesia 
Agama                                    : Islam
Alamat                                    : Mojolegi Karang Tengah Imogiri Bantul
No. Telepon                          : -
E-mail                                     : Ahmadrosyidaridho@yahoo.com
Nama orang tua                  : Badawi dan Siti Jauharroh
Anak ke/dari                       : 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara
Pendidikan terakhir         : 
Hobi                                        : Basket, Futsal, Taekwondo, Komik, IT

   Berusaha semaksimal mungkin, berusaha menjadi orang yang berguna bagi orang lain. SUKSES UN 2013/2014 PASTI!!!
Comments
0 Comments

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Aridhoprahasti Education Blog